1. کامران داوری , هاشم درخشان , سیدمجید هاشمی نیا , علی نقی ضیائی , حفاظت از ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی لازمه دستیابی به توسعه ‏پایدار , دومین کنفرانس پدافند غیر عامل و پیشرفت پایدار , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
  2. حسن باقری , حسین انصاری , سیدمجید هاشمی نیا , بررسی تلفات تبخیروبادبردگی در آبپاشهای مورد استفاده در فضاهای سبز شهری , سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
  3. سمیرا نوری , سیدحسین ثنائی نژاد , سیدمجید هاشمی نیا , برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر مودیس در زیر حوضه آبریز مشهد , اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۲۳
  4. سمیرا نوری , سیدحسین ثنائی نژاد , سیدمجید هاشمی نیا , برآورد تبخیر و تعرق واقعی در مقیاس منطقه ای با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر مودیس , اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۲۳
  5. سیدحسین ثنائی نژاد , محمد فارسی , سیدمجید هاشمی نیا , سیدنصیر حسینی علی آبادی , بررسی و پیش بینی عملکرد محصول زعفران در استان خراسان جنوبی به وسیله عوامل اقلیمی با استفاده از روابط تجربی , سومین جشنواره ملی طلای سرخ , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۱۶
  6. سیدمجید هاشمی نیا , اثرات تنش آبی بر میزان جذب عناصر غذایی و عملکرد خرمای برحی , دهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴